Podaci za pristupnicu
Sportsko penjački klub "Lapis"-Split

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete Vašu privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih Sportsko penjačkom klubu Lapis kao korisniku u svrhe koje su ovdje izričito navedene.

Članstvo u Klubu je dragovoljno. Kako bi se ostvario status člana, ispitanik je obvezan pružiti određene osobne podatke koje Klub prikuplja o svojim članovima, sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, br. 74/14.). Neprihvaćanje Izjave i/ili nepružanje traženih podataka za posljedicu ima odbijanje pristupnice. Pružanje ostalih podataka označenih kao neobveznih je dragovoljno i njihovo nepružanje nema posljedica niti o njima ovisi prihvaćanje u članstvo. Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka unosom u Pristupnicu smatra se da ste suglasni s njihovom obradom. Ustupljeni osobni podatci bit će obrađeni u svrhu vođenja evidencije članstva u skladu sa Zakonom o udrugama (Narodne novine 74/14), administracije i upravljanje uslugama, marketinške svrhe (dostavljanje informacija, ponuda i promidžbenih materijala o proizvodima i/ili uslugama Kluba i njegovih partnera). Vaše obrađene podatke čuvat ćemo dok traje vaš status člana, nakon čega će se oni automatski brisati prema propisanim procedurama Pravilnika GDPR-a. Određeni podaci ostat će sačuvani trajno, kao arhivska građa Kluba, no neće biti obrađivani niti korišteni u bilo koje druge svrhe. Obradi osobnih podataka u navedene svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu. Sportsko penjački klub Lapis će s Vašim osobnim podatcima postupati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Sportsko penjački klubu Lapis poštuje i štiti privatnost svojih članova, čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka, te onemogućava pristup i priopćavanje Vaših osobnih podataka ijednoj trećoj strani, osim ovlaštenim osobama Kluba i Izvršiteljima obrade radi provedbe osnovnih aktivnosti vezanih uz djelatnosti Kluba. Vaši osobni podaci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše prethodne izričite privole. Voditelj zbirke Vaših osobnih podataka je Sportsko penjački klub Lapis. U svakom trenutku možete dobiti uvid u svoje osobne podatke koji se obrađuju, te zatražiti ispravak, izmjenu ili dopunu podataka obraćanjem Klubu. U svakom trenutku imate pravo na podnošenje prigovora Sportsko penjačkom klubu Lapis na adresu Ruđera Boškovića 25, 21000 Split. Vašu privolu danu za obradu podataka možete u bilo kojem trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja, povući/opozvati, odnosno od nje odustati i zatražiti prestanak aktivnosti obrade vaših osobnih podataka i marketinške aktivnosti usmjerene prema vama.

Opoziv privole možete podnijeti poštom na gore navedenu adresu Kluba. Klikom na "Privola dana!" prihvaćate istu.

Privola dana!